CONCEPT

Konceptna fotografija dopušta fotografu da posluša svoj unutrašnji glas i pretoči ga u fotografije koje se mogu uklopiti u više fotografskih pravaca, a mogu stvoriti i neke sasvim nove, do sad ne viđene.

Inspiracija za konceptnu fotografiju može biti neka emocija koju na drugi način niste u stanju da iskažete.

Bunt koji gori u vama je fantastičan izvor inspiracije za konceptnu fotografiju.